Birbirinden kıymetli gün ve gecelerin birbirini takip ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarına Peygamber Efendimiz (sav)’in verdiği kıymeti biliyoruz. Bizlerinde bunun farkında olarak bu günleri ihya etmenin yollarını aramamız gerekiyor. Rabbim, cümlemizi

on 19 Mart 2019
Gösterim: 0

Birbirinden kıymetli gün ve gecelerin birbirini takip ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarına Peygamber Efendimiz (sav)’in verdiği kıymeti biliyoruz. Bizlerinde bunun farkında olarak bu günleri ihya etmenin yollarını aramamız gerekiyor.
Rabbim, cümlemizi Ramazan-ı Şerife eriştirsin. Amiin.

 
 

el-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan, olanları ve olacakları en iyi şekilde bilen, mülkünde olup biten her şeyden haberdar olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Cumamız Mübarek Olsun. Dualarımız kabul olsun. Günümüz hayırlı v

on 15 Mart 2019
Gösterim: 8

el-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan, olanları ve olacakları en iyi şekilde bilen, mülkünde olup biten her şeyden haberdar olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
Cumamız Mübarek Olsun. Dualarımız kabul olsun. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Yaptığınız yardımları Allah kabul eylesin. Bereketini arttırsın. Amiin.

 
 

el-Kayyûm: Zeval bulmayan dâim, kâinatın yöneticisi, bütün varlıkların kendisine bağlı olduğu en yüce Var, kendi kendisine yeten tek Var, gökleri ve yeri ayakta tutan, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Geçmişleri

on 13 Mart 2019
Gösterim: 11

el-Kayyûm: Zeval bulmayan dâim, kâinatın yöneticisi, bütün varlıkların kendisine bağlı olduğu en yüce Var, kendi kendisine yeten tek Var, gökleri ve yeri ayakta tutan, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
Geçmişlerimize rahmet eylesin. Recep ayına kavuşturduğu gibi, Şaban ve Ramazan Ayına cümlemizi kavuştursun. Amiin.

 
 

Dostlarımızı, akrabalarımızı incitmemek gerek, hal hatırlarını sorup, ne halde olduğunu bilip, gerekirse yardımda bulunmak gerek, böylece duasını almış, Rabbim'i de razı etmiş oluruz inşallah, Rabbim, cümlemizi, dostlarımızın, akrabalarımızın kıymetini b

on 05 Mart 2019
Gösterim: 15

Dostlarımızı, akrabalarımızı incitmemek gerek, hal hatırlarını sorup, ne halde olduğunu bilip, gerekirse yardımda bulunmak gerek, böylece duasını almış, Rabbim'i de razı etmiş oluruz inşallah, 
Rabbim, cümlemizi, dostlarımızın, akrabalarımızın kıymetini bilenlerden eylesin, Amiin.
Bir kıssada;
Hz. Mevlânâ şöyle ifâde buyurur:

“İnsanı inciten kişinin, Allâh’ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu, Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir.”

“Bilgisizliğimiz, körlüğümüz yüzünden, Hakk’ın velîlerini hor görmek, onları incitmek istiyoruz.”

“İbtilâ, belâya uğrayış bir hastalıktır, belâya uğrayan kişiye acırlar, ama ahmaklık öyle bir hastalıktır ki başkalarını da yaralar ve incitir.”

“Ahmaklar, insan yapısı mescide saygı gösterirler de, gönül sahiplerinin gönüllerini kırmaya çalışırlar.”

“Bu gönül evinin içinde kimin bulunduğunu biliyorsanız, bu gönül sahibinin kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik nedendir?”

“Oysa bir Allâh adamının, yani bir peygamberin veya velînin gönlü incinmeyince, Allâh hiç bir kavmi rezîl ve rüsvâ etmemiştir.”

Dolayısıyla tasavvuf, incitmemek bahsi üzerinde ziyadesiyle durur. Öyle ki, incinmemek derecesinde… (Osman Nûri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yay.)

 
 

Takvâ; Allah’tan uzaklaştıracak her şeyden kulun kendini korumasıdır. Nefsânî arzuları köreltip, rûhânî istîdatları inkişâf ettirmektir. Kur’ân ve Sünnet’i hayatının her safhasına büyük bir titizlikle intikal ettirebilmektir.

on 23 Şubat 2019
Gösterim: 21

Takvâ; Allah’tan uzaklaştıracak her şeyden kulun kendini korumasıdır. Nefsânî arzuları köreltip, rûhânî istîdatları inkişâf ettirmektir. Kur’ân ve Sünnet’i hayatının her safhasına büyük bir titizlikle intikal ettirebilmektir.
Rabbim, cümlemizin takvasını güzel eylesin. Cümlenize selamlar ve dualarımızla, bizlere dualar ve selamlar bekliyoruz. Amiin.

 
 

Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendik. Merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanını Cennet Eylesin.

on 22 Şubat 2019
Gösterim: 20

Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendik.
Merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanını Cennet Eylesin. Amin
Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

 
 

Cumamız Mübarek Olsun. Geçmişlerimize Rahmet Eylesin. Anne, Babamızın, sevdiklerimizin duasını alanlardan eylesin. Amiin..

on 15 Şubat 2019
Gösterim: 35
Cumamız Mübarek Olsun. Geçmişlerimize Rahmet Eylesin. Anne, Babamızın, sevdiklerimizin duasını alanlardan eylesin. Amiin.
Hasan Basrî şöyle demiştir:
İki günün eşit olursa bil ki sen kullukta noksansın. Ona “bu nasıl olur?” denilince şöyle demiştir: Muhakkak Allah bugün sana nice nimetler vermiştir. Sen de bu nimetlere karşı şükrü artırmalısın. Allah Nemrut, Firavun vb. bazı insanlara uzun ömür ve bol nimet vermiş, sonra onlar her gün nankörlüklerini artırmışlardır. Sonuçta Allah adâletle muâmele edip onları en feci bir şekilde helâk etmiştir. 
İnsan fıtraten öyle bir özelliğe sahiptir ki, Allah on nefsiyle baş başa bıraktığı zaman, Allah’ın kendisine ihsan ettiği ilâhi nimetler, gaybî fetihler ve çeşit çeşit kerâmetlere şükretmez. Ki Allah o kimseye lutuf ve ihsânını artırsın. İnsan bütün bu nimetlere şükredecek yerde nefsine bakıp kendini beğenir, görsünler desinler hikâyesine düşerek sırrını insanlara ifşâ eder. Sonuçta Allah, açmış olduğu mânevi fetih kapılarını yeniden kapatır. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan, 18. Cilt, Erkam Yay.)
 
 
 

Cumamız Mübarek Olsun. Geçmişlerimize Rahmet Eylesin. Anne, Babamızın, sevdiklerimizin duasını alanlardan eylesin. Amiin..

on 15 Şubat 2019
Gösterim: 38
Cumamız Mübarek Olsun. Geçmişlerimize Rahmet Eylesin. Anne, Babamızın, sevdiklerimizin duasını alanlardan eylesin. Amiin.
Hasan Basrî şöyle demiştir:
İki günün eşit olursa bil ki sen kullukta noksansın. Ona “bu nasıl olur?” denilince şöyle demiştir: Muhakkak Allah bugün sana nice nimetler vermiştir. Sen de bu nimetlere karşı şükrü artırmalısın. Allah Nemrut, Firavun vb. bazı insanlara uzun ömür ve bol nimet vermiş, sonra onlar her gün nankörlüklerini artırmışlardır. Sonuçta Allah adâletle muâmele edip onları en feci bir şekilde helâk etmiştir. 
İnsan fıtraten öyle bir özelliğe sahiptir ki, Allah on nefsiyle baş başa bıraktığı zaman, Allah’ın kendisine ihsan ettiği ilâhi nimetler, gaybî fetihler ve çeşit çeşit kerâmetlere şükretmez. Ki Allah o kimseye lutuf ve ihsânını artırsın. İnsan bütün bu nimetlere şükredecek yerde nefsine bakıp kendini beğenir, görsünler desinler hikâyesine düşerek sırrını insanlara ifşâ eder. Sonuçta Allah, açmış olduğu mânevi fetih kapılarını yeniden kapatır. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan, 18. Cilt, Erkam Yay.)
 
 
 

Akrabaların, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmak gerek. Güzel söyleyip, güzel amel işlemek gerek, Rabbim, cümlemizi halis gönülle yardım edenlerden eylesin. Amiin..

on 13 Şubat 2019
Gösterim: 43

Akrabaların, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmak gerek. Güzel söyleyip, güzel amel işlemek gerek, Rabbim, cümlemizi halis gönülle yardım edenlerden eylesin. Amiin.
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah, bir kuluna hayır murâd ettiğinde onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdâm eder.” (Süyûtî, II, 4/3924)

 
 

Rasûlullah (sav) buyurdular: “Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!..” (Buhârî, Rikak, 3) Rabbim, cümlemizi Habibine(sav.) uyan kullarından eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amiin.

on 11 Şubat 2019
Gösterim: 36

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!..” (Buhârî, Rikak, 3)
Rabbim, cümlemizi Habibine(sav.) uyan kullarından eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amiin.

 
 

Yapılan işler Allah için olmalı, iyiliklerimiz Allah için olmalı,

on 06 Şubat 2019
Gösterim: 40

Yapılan işler Allah için olmalı, iyiliklerimiz Allah için olmalı, Allâh’a âit olarak, yâni infâk ile değer kazanır. Böylece, olması gereken hakîkî mecrâsına yerleşmiş olur. 
Rabbim, cümlemizin yaptığı iyilikleri, yardımlarınızı, sadakalarınızı, zekatlarınızı kabul eylesin. Amiin.

 
 

Rasûlullah (sav) buyurdular: “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibâret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.” (Müslim, Birr, 144) Rabbim, cümlemizi güler yüzden ayırmasın, sağlık, huzur, muhabbetimizi daim eylesin. Amiin.

on 04 Şubat 2019
Gösterim: 24

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibâret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.” (Müslim, Birr, 144)
Rabbim, cümlemizi güler yüzden ayırmasın, sağlık, huzur, muhabbetimizi daim eylesin. Amiin.

 
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Mü’minlerin Allâh’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir…” (Bakara, 165) Müslüman, muhabbet duyduğu varlığın buna liyâkati nisbetinde bir netice elde eder. .

on 29 Ocak 2019
Gösterim: 26

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Mü’minlerin Allâh’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir…” (Bakara, 165)
Müslüman, muhabbet duyduğu varlığın buna liyâkati nisbetinde bir netice elde eder. O yüzden Rabbim'izi sevmek muhabbetimizi arttırmamız gerek. Rabbim, kendini cümlemize sevdirsin, cümlemizi de kendisine sevdirsin. Rabbim, yardımlarınızı kabul eylesin. Amiin.