Âriflerin Sultanı Bâyezid Bistâmî (ks) diyor ki: Bir gece Allah’a duâ ederken ellerimden birini çıkarmış diğerini çıkarmaya ise şiddetli soğuktan dolayı güç yetirememiştim. O arada biraz istirahat ettim. Rüyamda dışarı çıkardığım elimin nurla dolduğunu di

on 07 Eylül 2019
Gösterim: 126

Âriflerin Sultanı Bâyezid Bistâmî (ks) diyor ki:
Bir gece Allah’a duâ ederken ellerimden birini çıkarmış diğerini çıkarmaya ise şiddetli soğuktan dolayı güç yetirememiştim. O arada biraz istirahat ettim. Rüyamda dışarı çıkardığım elimin nurla dolduğunu diğerinin ise bomboş olduğunu gördüm. “Bunun sebebi nedir ya Rab!” diye sorunca bana şöyle seslenildi: “İstemek için dışarı çıkardığın elini doldurduk gizlediğin elin ise mahrum kaldı.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 17.Cilt, Erkam Yay.)

 
 

Yâ Rabbi Cümlemize Selâmet Ver, Birliğimizi Dirliğimizi Daim Eyle, Düşmanlarımıza fırsat verme, İmanımızı güçlendir, Neslimizi hayırlı Eyle, Amiin. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İşte o gün insan hakikati anlar, fakat o zaman anlamanın kendisine ne faydası olaca

on 02 Eylül 2019
Gösterim: 159

Yâ Rabbi Cümlemize Selâmet Ver, Birliğimizi Dirliğimizi Daim Eyle, Düşmanlarımıza fırsat verme, İmanımızı güçlendir, Neslimizi hayırlı Eyle, Amiin.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İşte o gün insan hakikati anlar, fakat o zaman anlamanın kendisine ne faydası olacak?” (Fecr, 23)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Sırat köprüsünde mü’minlerin şiârı: «Yâ Rabbî, selâmet ver, selâmet ver!» duasıdır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 9/2432)

 
 

Evet cumartesi günü evimize ulaştık Sadece sorumluluğumuzu yerine getirdik. Yesevi Vakfımızın görevlendirmesiyle, emanetlerinizi götürdük. Allah kurbanlarınızı, hayır ve ibadetlerinizi kabul etsin. Ömrünüzü bereketlendirsin, kulluk şuurumuzu arttırsın, Ke

on 22 Ağustos 2019
Gösterim: 157
 
 
İlyaz Saka

KAZANIRKEN KAYBETMEK (!)

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri buyurur:
“Kim ki nefsine bir kadir-kıymet payı ayırırsa, bilsin ki bu takdirde kendisinin kadri-kıymeti yoktur!”
[Gurur ve kibre kapılarak kendini büyük gören, hakîkatte Allah indinde kendini küçük düşürmüş olur. Kim ki kusur ve noksanlarının farkında olmaz, Allâh’ın sonsuz kudret ve azameti karşısında bir “hiç” hükmünde olduğunu idrâk etmezse, kendisine bir kıymet ve kudret izâfe etmiş olur. Bu ise Cenâb-ı Hakk’ın “Kibriyâ/büyüklük, azamet” sıfatına ortaklığa kalkışmak demektir. Lâkin tevhîd akîdesinin ortaklığa aslâ tahammülü yoktur.
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, kibrin ilk temsilcisi olarak iblis gösterilmektedir. O, Cenâb-ı Hak’tan gelen; “Âdem’e secde et!” emri karşısında büyüklük taslamış, neticede bu kibri onu küfre sürüklemiştir.[3] Allah Teâlâ, iblisin bu davranışına karşı:
“…Böbürlendin mi, yoksa gerçekten yücelmiş olanlardan mısın?” (Sâd, 75) buyurmuştur. Böylece onun secde etmeyişinin gerçek bir yücelikle alâkası bulunmadığını ve sadece büyüklük kuruntusundan kaynaklandığını beyân etmiştir.
Yüksek mânevî derecelere ermiş olan Bel’am bin Bâûra da nefsine uyup benliğin pençesinde perişan oldu.
Yine Kârun, Allâh’ın lûtf u keremiyle ihsan ettiği nîmetleri kendine izâfe ederek, “Ben kazandım.” dedi, şımarıp azgınlaştı. O da dayanıp güvendiği bütün servetiyle yerin dibine gömülerek kahroldu gitti.
Demek ki büyüklenip gururlanan kimseyi, Allah Teâlâ rezil-rüsvay eder, hor-hakir kılar. Buna mukâbil, hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere:
“Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı, Allah yüceltir.” (Müslim, Birr, 69)
Bu yüzden bizler de, herhangi bir nîmet veya muvaffakıyete eriştiğimizde, bir sâlih amel işlediğimizde, bir hayır-hasenatta bulunduğumuzda, bundan nefsimize pay çıkarmamalı; bilâkis hiçlik, mahviyet ve acziyetimizi îtirâf ederek Cenâb-ı Hakk’a şükretmeliyiz. Unutmayalım ki bizler bu dünyaya arz-ı hâl için geldik, arz-ı endâm için değil!..]
Abdülkâdir Geylânî Hazretleri buyurur:
“Amelleriniz, hakkınızdaki en güzel şâhitlerinizdir. Allah, kullara aslâ zulmedici değildir. Azıcık iyi amele, çok mükâfat verir. Kötü huylardan sâlim-berî olan birine aslâ fâsid demez. Sâdık, dürüst, doğru birisini de aslâ yalancılıkla isimlendirmez…”
[Kişinin ilâhî hesap günü, lehinde ve aleyhinde en büyük şâhidi, yine kendisi olacaktır. Âyet-i kerîmede:
“O gün, onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını Biz’e elleri anlatır, ayakları da şâhitlik eder.” (Yâsîn, 65) buyrulmaktadır.
Yani âhiretteki mükâfat da cezâ da bu dünyada kendi yaptıklarımızın karşılıklarıdır. Cenâb-ı Hakk’ın bizim hiçbir iyiliğimize ihtiyacı olmadığı gibi, hiçbir kötülüğümüzden de O’nun şân-ı ulûhiyyetine zerre kadar ziyan gelmez. Kul, yapıp ettikleriyle ancak kendi saâdet veya felâketini hazırlamış olur. Nitekim âyet-i kerîmelerde buyrulur:
“İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz…” (el-İsrâ, 7)
“O gün hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.” (Yâsîn, 54)
“Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yûnus, 44)]

Altınoluk Dergisi, 2019 – Nisan, Sayı: 398, Sayfa: 032

Evet cumartesi günü evimize ulaştık Sadece sorumluluğumuzu yerine getirdik. Yesevi Vakfımızın görevlendirmesiyle, emanetlerinizi götürdük. Allah kurbanlarınızı, hayır ve ibadetlerinizi kabul etsin. Ömrünüzü bereketlendirsin, kulluk şuurumuzu arttırsın, Kendi rızasına talip bahtlı kullarından eylesin.
Allah’a emanet olun..

“Onların ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır…” (el-Hac, 37)

on 17 Ağustos 2019
Gösterim: 181

“Onların ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır…” (el-Hac, 37)

Allah (cc) kurbanlarımızı kabul etsin. Günahlarımızı bağışlasın. İdrak ve anlayışımızı yükseltsin. Kendisine şükreden kullarından eylesin.
Kestiğimiz kurbanlarımızla, teslimiyetimizi; kurban etlerimizi dağıtmakla, şükrümüzü, kardeşliğimizi ifade ettik. Elhamdulillah.
Atayurt’ta, emanetlerinizi, sahiplerine ilettik. Sayısız dua ve selamları, sizlerin adına kabul ettik. Gelecek yıl, (nasipse) kendi kurbanlarımızın başında, sizlerde bulunabilirsiniz. Kendiniz keser, kestirir, dağıtırsınız. Tasavvurunuz, biliniz ki, dumura uğrar. Var mı böyle bir dünya ? sorusu basit kalır. 
Evet sizleri, Moğolistan’a davet ediyoruz.Başka bir dünya var, buralarda...Biliniz ki bu topraklar, sizi güzel biliyor. Hele yaşlılar...Onları yalancı çıkarmadan; dilimizi, gönlümüzü Allah’a yöneltmeliyiz.Kendimizi ıslah ve imarla birlikte, inşa etmeliyiz. Kuru bir bilgi, bizi, ne ıslah eder ne inşa... Ancak ve ancak, hikmetle bezenmiş bir bilgi; insanlığın kurtuluş müjdesi olabilir 
Hayat devam ediyor. Her insan, farklı bir imtihana tabi. Her nimetin, bir külfeti, bir şükrü var. Bayramda, dünyanın farklı coğrafyalarında, Allah’ın rızası için kurbanlar kesilmiş, kardeşlerimize teslim edilmiştir.
Artık yeni bir gün. Yeniden tefekkür etmeliyiz. Bir kurbanla, kurtuluş gelmiyor. Lakin bir kurban, kendi muhasebemizin, kendi kurtuluşumuzun habercisi olabilir. Ya kurban edilen ben olsaydım, bir İsmail olabilir miyim? Ya oğlunu kurban eden ben olsaydım, bir İbrahim olabilir miyim? Zor soru, zor imtihan. 
Allah’ın rahmetiyle imtihanımız daha kolay. Kestiğimiz kurbanımızla, Allah’a niyetimiz ve takvamız gitmekte. Söz veriyoruz, Rahman ve Rahim olan Allah’ım Seninleyim, Senin Resul’unleyim. Çabamız, ömrümüz, Senin rızam!
Tevbemizi bozabiliriz . Pişmanlığımızla, yeniden dönersek, yeni bir vakit, yeni bir fırsatla...O çok af eden, çok merhametli olan, Rabb’imizdir. Dönüş Ona...
Allah’ım, dualarımızı kabul et, bizi esirge, muhafaza et. İdrakimizi yükselt, anlayışımızı genişlet, bizi hikmetle, ilim ve iffetle donat. Salihlerle beraber kıl, onlarla haşreyle. Namazımızla; bizi ve çoçuklarımızı dirilt. Kur’an’la yaşat. Efendimiz’in (asv) hamd sancağında toplayarak, şereflendir. Samimiyet, ihlas ve hidayetle üzere said bir kul olarak,canımızı al. (Amin)
Cumanız mübarek, ömrünüz bereketli olsun. 
Allah’a emanet olun.

 
 

Altay Cumhuriyeti Gorno-Altaisk sehrindeki Askar Ziyanur Camii inde Cuma namazi

on 16 Ağustos 2019
Gösterim: 177
 
 
Turan AlperГорно-Алтайск'da.
 

Altay Cumhuriyeti Gorno-Altaisk sehrindeki Askar Ziyanur Camii inde Cuma namazi

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. DUALARIMIZ KABUL OLSUN. AMİİN. Zîrâ Allâh’ın Kitâbı’nı ve Rasûlü’nün Sünnet’ini hayâtımıza tatbik edebilmemiz için, evvelâ hakkı tebliğ ve halka hizmet vazifesinin gönlümüzde bir sevdâ hâline gelmesi zarûrîdir. GORNİ /ALTAY

on 16 Ağustos 2019
Gösterim: 175

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN.
DUALARIMIZ KABUL OLSUN. AMİİN.
Zîrâ Allâh’ın Kitâbı’nı ve Rasûlü’nün Sünnet’ini hayâtımıza tatbik edebilmemiz için, evvelâ hakkı tebliğ ve halka hizmet vazifesinin gönlümüzde bir sevdâ hâline gelmesi zarûrîdir.
GORNİ /ALTAY

 
 

KURBAN BAYRAMINIZ TEKRAR MÜBAREK OLSUN. Cenâb-ı Hak buyuruyor: "Bu (Kur'an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işl

on 14 Ağustos 2019
Gösterim: 199

KURBAN BAYRAMINIZ TEKRAR MÜBAREK OLSUN.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
"Bu (Kur'an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!" (Câsiye, 20-21)

 
 

KURBAN BAYRAMINIZ TEKRAR MÜBAREK OLSUN. Emanet ettiğiniz Kurbanlarınızı kesip bitirdik, Elhamdülillah, daha sonra etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Elhamdülillah, Bilgilerini de sizlere SMS ve sosyal medya ile ulaştırdık. Allah Kabul eylesin. Allah s

on 14 Ağustos 2019
Gösterim: 179

KURBAN BAYRAMINIZ TEKRAR MÜBAREK OLSUN.
Emanet ettiğiniz Kurbanlarınızı kesip bitirdik, Elhamdülillah, daha sonra etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Elhamdülillah, Bilgilerini de sizlere SMS ve sosyal medya ile ulaştırdık. Allah Kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun.
Moğolistan Bayanölgeyde Kursumuza çocuklarını gönderen,
Öğrencilerimizin anneleriyle beraberdik. Bir anne kuzusunu kilometrelerce uzağa salar mı? Anne bu ! Yavrumun geleceği olsun, kimliğini korusun, dinini öğrensin, başını öne eymesin diye katlanıyor, bu hasrete. Gözümüzün gördüğü, bizi üzürken, korkuyoruz ya bu çocuklara layık olamazsak diye,
Ya Rabbi, yardım eyle bizlere..Amiin.

 
 

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzüne (rahmeti ile) tecellî eder. O hâlde (bayram namazı için) evlerinizden çıkın ki (Allâh’ın) rahmet(i) size de isâbet etsin.” (

on 13 Ağustos 2019
Gösterim: 169

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzüne (rahmeti ile) tecellî eder. O hâlde (bayram namazı için) evlerinizden çıkın ki (Allâh’ın) rahmet(i) size de isâbet etsin.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr)
KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!

 
 

Kurban Bagislarinizin Tamami Kesilmistir.Allah kabul eylesin. Amiin Kurban bayramınız mübarek olsun.Rabb’im rahmetini celp edecek; samimiyet, ihlas, salih ameller nasip etsin. Doğu Türkistan’ımız gibi mazlum coğrafyalarımızın hürriyetine vesile olması dua

on 12 Ağustos 2019
Gösterim: 184

Kurban Bagislarinizin Tamami Kesilmistir.Allah kabul eylesin. Amiin
Kurban bayramınız mübarek olsun.Rabb’im rahmetini celp edecek; samimiyet, ihlas, salih ameller nasip etsin. Doğu Türkistan’ımız gibi mazlum coğrafyalarımızın hürriyetine vesile olması duasıyla...
Allah’a emanet olunuz.
Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı

 
 

Bayan Ölgii Diyanet Isleri Din Sorumlusu Halit Levent Hocam ile Mogolistan 10.08.2019

on 12 Ağustos 2019
Gösterim: 224
 
 
Turan Alper

Bayan Ölgii Diyanet Isleri Din Sorumlusu
Halit Levent Hocam ile
Mogolistan 10.08.2019

KURBAN BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN, Tum bagisladiginiz kurbanlar kesilmistir. Allah kabul eylesin. Ya Rabbim Allah’ım namazımizla bizi dirilt, Kurbanimizi kabul eyle, iyilik ve doğruluğa eriştir. Salih kullarınla birlikte kıl. Anlayışımızi genişlet, idrakim

on 12 Ağustos 2019
Gösterim: 169

KURBAN BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN, 
Tum bagisladiginiz kurbanlar kesilmistir. Allah kabul eylesin.
Ya Rabbim
Allah’ım namazımizla bizi dirilt, Kurbanimizi kabul eyle, iyilik ve doğruluğa eriştir. Salih kullarınla birlikte kıl. Anlayışımızi genişlet, idrakimizi arttır, Arttır ki, kulluk şuuruna erebilelim. Bir said kul olarak, dinine hizmetle şereflenelim (Amin)
Kurban Bayraminiz mübarek olsun, ömrünüz bereketli olsun...????????????

 
 

11 Ağustos, 04:11 Ölgii de Bayram namazi

on 11 Ağustos 2019
Gösterim: 168

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.“İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını (yani kurtulacaklarını) mı sandılar?” (Ankebut 2)buyurmaktadır Cenabı Hakk. Halilullah, yani Allah’ın Dostu...

on 11 Ağustos 2019
Gösterim: 181
 
 
 
“İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını (yani kurtulacaklarını) mı sandılar?” (Ankebut 2)buyurmaktadır Cenabı Hakk.
Halilullah,
yani Allah’ın Dostu olan İbrahim aleyhisselamın ibret dolu hayatı, bir müminin geçirdiği üç imtahan noktasında harikulade bir örnektir.
İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında “Allah ne güzel vekildir” diyerek Rabbine sığındı. İnsanın kıymeti, Rabb’ime yönelen kalbi kadardı.
Mal ile yapılan imtihanda, sayılamayacak kadar sürüsünü, Rabbinin zikrine karşı hibe etti. Malı verenden, mülkü verenden, mal kıskanılır mı ?
Cenabı hak Hazreti İbrahim’i son olarak oğlu İsmail aleyhisselama kurban etmekle imtahan etti. Baba-oğul, emre ilahiye tam bir teslimiyet gösterdiler. Biri oğlunu kurban etmeye diğeri ise babası tarafından kurban edilmeye giderken, Allah’a itaat ve teslimiyetlerini bozmaya çalışan, şeytanı beraberce taşladılar.
Oğul Hazreti İsmail, Allah’ın emri karşısında tam bir sabır gösterirken, baba İbrahim aleyhisselam, yaşlılık yıllarında öz canından, umudundan, evladından vazgeçerek, Allah’a tam bir teslimiyet halindeydi. 
Evet Hazreti İbrahim; canından, malından, sevdiklerinden vazgeçerek, Allah’a tam kulluğunu ispatlayarak, Halilullah sıfatını kazanıyordu.*
Zilhicce ayı bize bunları düşündürüyor. Geldiğimiz gibi, yine Rabb’imize döndürüleceğiz. Dönerken, yanlız ve yanlız salih amellerimiz...Ne hayat arkadaşımız, ne çoçuk, ne mal, ne makam...
Moğolistan’dan kalbi selamlarımla. Cumanız mübarek, ömrünüz bereketli olsun. Rabb’im salihlerle beraber kılsın. Samimiyet, hidayet ve salih amel nasip etsin. Allah’a emanet olun
*Osman Nuri Topbaş