#Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve birçok şehrimizde de hissedilen #deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim, beterlerinden korusun ülkemizi, milletimizi ve tüm müslümanları. Amiin.

on 23 Ocak 2020
Gösterim: 1

#Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve birçok şehrimizde de hissedilen #deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim, beterlerinden korusun ülkemizi, milletimizi ve tüm müslümanları. Amiin.

 
 

Zor iş tebliğ insanı olmak... Gönül insanı olmak zor iş çünkü... “Lailahe illallah” diyen bir insanı öldüren sevgili sahabisine neden o kadar celallendi acaba? -Efendim, korkudan söylemişti o sözleri?” Nereden bildin?...

on 22 Ocak 2020
Gösterim: 3

Zor iş tebliğ insanı olmak...
Gönül insanı olmak zor iş çünkü...
“Lailahe illallah” diyen bir insanı öldüren sevgili sahabisine neden o kadar celallendi acaba?
-Efendim, korkudan söylemişti o sözleri?”
Nereden bildin?
-Kalbini yardın da mı baktın? Kalbini yardın da mı baktın? Kalbini yardın da mı baktın?!!!
Neden bu celallenme?
Çünkü peşin yargılama yok insanların hidayetle buluşmasında...
Bundan adam olmaz, yok. Bunun işi bitik, yok. Bu kesin şuraya gider, yok.
-Rabbim onları bağışla, onlar bilmiyorlar... (Buhari, Enbiya, 54)
Kendisini taşlayanlar için, ayaklarını kan revan içinde bırakanlar, üzerine deve işkembesi atanlar, canına kıymak üzere pusu kuranlara karşı sözü bu tebliğ önderi Efendimiz (sav)’in…
Evet bilmezler insanlar, onlara bildirmek için “neredeyse kendini helak edecek” tebliğ insanı Efendimiz (sav)…
“Kaba ve katı yürekli olmayacak...” (Al-i İmran, 159) İnsanların tutunmasına imkân verecek, elinden, gözünden, eteğinden tutunmasına... “Zorlaştırmayacak kolaylaştıracak, nefret ettirmeyecek sevdirecek...” İnsanlara tutunacak bir dal sunmalı tebliğ insanı... Dua etmeli onlar için, mağfiret dilemeli, kusur varsa bağışlamalı.
Hikmeti olacak, güzel mev'ızası olacak, mücadele gerekse bile güzellikten ayrılmayacak tebliğ insanı... (Nahl, 125)
Güzel söz'ün sadaka olduğunu bilecek... (Buhari, Edeb, 34)
Kol kanat gerebilme gibi bir hasleti olacak... (Hicr, 88)
Böyle olunca tebliğ insanı, Peygamber huylu bir gönül insanı olacak...
İşte onun için şöyle buyuruyor tebliğ önderimiz:
“Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin.” (Tirmizi, ilim, 7)
İşte ödülü bu tebliğ insanının. Alacak hakikat önderinin sesini, yeni çağlara, yeni coğrafyalara ulaştıracak ve sonunda Alemlerin Rabbin'den yüz aklığı ödülü kazanacak... (Ahmet Taşgetiren, Altınoluk Dergisi Temmuz-2003)

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü ve açık hava

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.” (Bakara, 43) Rasûlullah (sav) buyurdular: “En hayırlı ameliniz, namazdır…” (Muvatta, Tahâret, 6) Rabbim, cümlemize namazlarımızı Nur eylesin. Kabul eylesin

on 21 Ocak 2020
Gösterim: 3
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.” (Bakara, 43)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“En hayırlı ameliniz, namazdır…” (Muvatta, Tahâret, 6) Rabbim, cümlemize namazlarımızı Nur eylesin. Kabul eylesin. Ülkemize, devletimize, bayrağımıza, milletimize ferahlık versin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Amiin.
 
Fotoğraf açıklaması yok.

"Bedenime afiyet veren, rûhumu bana iâde eden ve bana kendisini zikretme imkânı veren Allâh’a hamd olsun" (Tirmizî, De’avât, 20) “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A'râf, 7/151) Hafta

on 20 Ocak 2020
Gösterim: 3

"Bedenime afiyet veren, rûhumu bana iâde eden ve bana kendisini zikretme imkânı veren Allâh’a hamd olsun" (Tirmizî, De’avât, 20)
“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A'râf, 7/151)
Haftanın Feyzi ve Bereketi üzerimize olsun . Geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin..

 
 

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle.” (Hadis) Haftasonunun feyiz ve bereketi üzerimize olsun

on 18 Ocak 2020
Gösterim: 2

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle.” (Hadis) Haftasonunun feyiz ve bereketi üzerimize olsun

 
 

“Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml, 27/19) Günün Feyiz ve Bereketi üzerimize olsun.

on 18 Ocak 2020
Gösterim: 2

“Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml, 27/19)
Günün Feyiz ve Bereketi üzerimize olsun.

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz…” (Âl-i İmrân, 110) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyl

on 17 Ocak 2020
Gösterim: 5

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz…” (Âl-i İmrân, 110)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, Îmân 78. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)

 
 

Zünnûn-i Mısrî (ks): “Ahlâkında, fiil ve hareketlerinde Allâh Teâlâ’nın habîbinin sünnetine uyan kimse, Hakk’a olan sevgisini isbat etmiş olur.” buyurarak bu hakîkati te’yîd eder....

on 14 Ocak 2020
Gösterim: 18

Zünnûn-i Mısrî (ks):
“Ahlâkında, fiil ve hareketlerinde Allâh Teâlâ’nın habîbinin sünnetine uyan kimse, Hakk’a olan sevgisini isbat etmiş olur.” buyurarak bu hakîkati te’yîd eder.
Bayezid-i Bistâmî (ks) ise:
“Havada bağdaş kurup oturabilen birisini görürseniz, o şahsın ilâhî emir ve nehiy hudûdlarını koruduğunu, sünnete tâbî olduğunu ve Hakk’ın hukûkuna riâyet ettiğini görmedikçe, bunun bir keramet olduğuna inanmayınız.” der.
Sırât-ı müstakîm (dosdoğru yol), seçkin kimselerin yoludur. İstikâmetin esası da îmân ve takvâdır. Bu ikisinin mahalli ise kalbdir. Bu itibarla istikâmet, kalbde bulunan îmân ve takvâ ile vücûdun yek-âhenk olmasıdır. Kalbdeki, îmân, ihlâs ve îtidal, istikâmeti sağlar ve dâimî kılar. Peygamber (sav):
“Dil istikâmet üzere olmadıkça kalb, kalb istikamet üzere olmadıkça îmân müstakîm olmaz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 198)

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü ve açık hava

Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe­ye kaadirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi­bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat

on 11 Ocak 2020
Gösterim: 8

Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe­ye kaadirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi­bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya­ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz."(Hadis )
Haftasonun feyzi ve bereketi üzerimize olsun.

 
 

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN. Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim çok istiğfar ederse Allah Teâlâ ona her türlü kederi için bir ferahlık, her türlü sıkıntısı için bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Ebû Davud, Vitr 26; İbn

on 10 Ocak 2020
Gösterim: 8

CUMA GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN.
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim çok istiğfar ederse Allah Teâlâ ona her türlü kederi için bir ferahlık, her türlü sıkıntısı için bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Ebû Davud, Vitr 26; İbn Mace, Edeb 57; Müsned, I, 28)
Rabbim, sağlık, huzur bereket versin, geçmişlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Ardımızdan Hatim okuyacak nesiller nasip eylesin. Amiin.

 
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyâmet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı

on 08 Ocak 2020
Gösterim: 8

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyâmet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız.” (İsrâ, 97)
Rabbim, bizleri, cümlemizi korusun, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı yıkmak parçalamak isteyenlere fırsat verme, bizleri güçlü ve muzaffer eylesin, Amiin.

 
 

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allâh ehl-i kitâbdan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. (Böylece) Allâh, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve

on 07 Ocak 2020
Gösterim: 5

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allâh ehl-i kitâbdan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. (Böylece) Allâh, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mîrasçı yaptı. Allâh’ın her şeye gücü yeter!” (Ahzâb, 26-27)
Rabbim, imanımızı güçlendir, düşmanlara karşı güç ver bizlere, ayağımızı sabit kıl, vatanımızı, bayrağımızı koru, şehitlerimize rahmet eyle, Amiin.

 
 

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı olarak doçent doktor Ömer Kul un Doğu Türkistan seminerine katılım sağladık

on 06 Ocak 2020
Gösterim: 7

Hoca Ahmed Yesevi Vakfı olarak doçent doktor Ömer Kul un Doğu Türkistan seminerine katılım sağladık

 
 

"Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!"(Fatir.5) Rabbim, Tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Amin.

on 05 Ocak 2020
Gösterim: 8

"Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!"(Fatir.5)
Rabbim, Tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Amin.