Yâ Rabbî, kul olarak yarattın,.

on 03 Ocak 2019
Gösterim: 64

Yâ Rabbî, kul olarak yarattın, kul olarak yaşat, huzuruna Müslüman bir kul olarak gelebilmeyi nasip eyle! Kulluk mekânı olan mescidleri, hem zahirî hem de mânevî olarak ihya ve îmar etmeye muvaffak eyle! Neslimizi; ezan, Kur’ân, îman, vatan ve bayrağından ayırma! Âmin!..Vakfımızda okuyup mezun olmuş Almata'da ki hocalarımızdan sizlere çok çok selamlar ve dualar inşallah.

 
 

Hay Vakfı mezunu Almatıda ki hocalarımızdan sizlere çok çok selamlar.

on 18 Aralık 2018
Gösterim: 62

Dünya da ve ahirette en değerli amel güzel ahlaktır. Güzel ahlaka sarılmak gerek. Yaptığı kötü, konuştuğu çirkin olan kimseler, Allah Teâlâ'nın en sevmediği, en fazla gazap ettiği insanlardır. Rabbim, cümlemizi güzel ahlaklı eylesin. Amiin. Hay Vakfı mezunu Almatıda ki hocalarımızdan sizlere çok çok selamlar.

 
 

Vakfımızdan okuyup mezun olan 1996-2000 yılı talebelerimiz elhamdülillah Kazakistan'da ümmet için çalışıp gayret ediyorlar.

on 11 Aralık 2018
Gösterim: 74

Vakfımızdan okuyup mezun olan 1996-2000 yılı talebelerimiz elhamdülillah Kazakistan'da ümmet için çalışıp gayret ediyorlar. Ülkemizi İstanbul'umuzu ziyaret ettiler. Güzel bir seminere-eğitime katıldılar. Sizlere de çok selamlarını getirdiler. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Amiin

 
 

Hay Vakfımızın eski mezun olan öğrencileri, tüm ümmeti Muhammed'in(sav.) geçmişlerinin ruhları için, tüm müslümanların ruhları için hatim okudular, dualar ettiler. Allah(c.c.) kabul eylesin. Allah(c.c.) razı olsun. Amiin.

on 05 Temmuz 2018
Gösterim: 163

Hay Vakfımızın eski mezun olan öğrencileri, tüm ümmeti Muhammed'in(sav.) geçmişlerinin ruhları için, tüm müslümanların ruhları için hatim okudular, dualar ettiler. Allah(c.c.) kabul eylesin. Allah(c.c.) razı olsun. 
Amiin.

Rasûlullah (sav) buyurdular:

"Cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki, onların kalpleri kuş kalbi gibi (rakîk ve güven içinde)dir." (Müslim, Cennet 27. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 331)

Rivâyete göre Hazret-i Peygamber (sav) Hârise (ra)‘e sordular:

“-Yâ Hârise! Nasıl sabâhladın?”

Hârise:

“-Hakîkî bir mü’min olarak!” cevâbını verdi.

Bu defâ Hazret-i Peygamber (sav):

“-Yâ Hârise! Senin îmânının hakîkatinin delîli nedir?” dedi.

Hârise (ra):

“-Yâ Rasûlallâh! Nefsimi dünyâdan çektim. O kadar ki, dünyânın taşı ile altını, çamuru ile gümüşü, (gam ile sürûru) bana müsâvî oldu. Gecelerimi uykusuz, gündüzlerimi susuz geçiriyorum. O hâle geldim ki, şimdi Rabbimin arşını âşikâr bir şekilde görür gibiyim…” dedi.

Bunun üzerine Allâh Rasûlü (sav):

“-Tamam yâ Hârise! Gönlünü bu hâliyle muhâfaza et! İşte istikâmet budur!..” buyurdular.

Hakk yolunda insanın varabileceği en yüce makâm, Allâh Teâlâ’nın kulundan râzı olmasıdır ki, bu da kulun Allâh’dan Hocrâzılığı ve O’na teslîmiyyetinin bir mükâfâtıdır.

 

Almata'da Kazakistan' da, Hay Vakfi mezunlarimiz iftar verdiler. Allah kabul eylesin, Allah razı olsun. Amiin.

on 02 Haziran 2018
Gösterim: 230

Almata'da Kazakistan' da, Hay Vakfi mezunlarimiz iftar verdiler. Allah kabul eylesin, Allah razı olsun. Amiin.

 
 

1995-96 Mezunu Öğrencimiz, Erbol Kovdobay Mısır El Üniversitesinin Yüksek İslam Bölümünde okuyup mezun olmuştur. Maşallah berakallah, Rabbim, hayırlı ilmini ve Amelini artırsın, bereketli eylesin, Amiin. Allah razı olsun

on 25 Nisan 2018
Gösterim: 207

1995-96 Mezunu Öğrencimiz, Erbol Kovdobay
Mısır El Üniversitesinin Yüksek İslam Bölümünde okuyup mezun olmuştur. Maşallah berakallah, Rabbim, hayırlı ilmini ve
Amelini artırsın, bereketli eylesin, Amiin. Allah razı olsun

Görüntünün olası içeriği: 16 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar