Ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, Ümmeti Muhammed'i(sav.) hayırlı eylesin. Üç aylarımızı hayırlı eylesin, Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amiin..

Pazartesi, 25 Mart 2019 17:37 tarihinde oluşturuldu
Gösterim: 606
Pin It

Ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, Ümmeti Muhammed'i(sav.) hayırlı eylesin. Üç aylarımızı hayırlı eylesin, Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amiin.
Büyüklerden biri, arkasına odun yüklenmiş, güçlükle yürüyen bir ihtiyara rastladı. Onun hâline bakarak:

“–Ey ihtiyar! Senin rızık verici olan Allâh’a îtimâdın kalmadı mı ki, şu yaşında hâlâ bu mihneti çekiyorsun? Yoksa sana bakacak kimse yok mu?” dedi.

İhtiyar oduncu, muhâtabının mânevî idrâk eksikliğini gidermek için gözlerini semâya kaldırıp ellerini açarak:

“–Yâ Rabbî! Şunları altına dönüştür!” der demez odunlar altın oluverdi.

Bu kerâmeti gören zât, bu defa şaşkınlıkla:

“–Böyle bir mertebeye ulaşmış bir kimse, niçin odun taşıyor?” diye sordu.

İhtiyar oduncu dedi ki:

“–Evlâdım, bunu nefsimin beni kul olarak bilmesi ve kulluk dâiresinin dışına çıkmaması için yapıyorum. Zîrâ Hak katında makbûliyet, kulluktaki istikâmet nisbetindedir…” (Osman Nûri Topbaş, Faziletler Medeniyeti I, Erkam Yay.)